0 tot 18 Specialistische begeleiding & training aan jeugd, ouders en professionals op het gebied van gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling

WERKWIJZE

Bij individuele specialistische begeleiding (particulier):

Oriëntatiegesprek
Wanneer u geïnteresseerd bent in gespecialiseerde begeleiding door mij, is het mogelijk een kort (telefonisch) oriëntatiegesprek te hebben. U kunt ervaren of het ‘klikt’, of mijn werkwijze en energie u aanspreekt en of deze aan zal sluiten bij uw kind/puber. Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos.

Kennismakings– en intakegesprek
Mocht u kiezen voor een begeleidingstraject samen met mij voor uw kind/puber, dan starten we met een kennismakings- en intakegesprek, het liefst met beide ouders/verzorgers. Tijdens dit gesprek bespreken we wat er speelt en wat u en uw kind/puber graag willen bereiken. Als leidraad gebruiken we een door u, eventueel samen met uw puber, ingevuld INTAKEFORMULIER SPECIALISTISCHE BEGELEIDING (particulier), ook elders op de site te vinden.

Sessies
Bij de sessies werk ik individueel met uw kind/puber bij u thuis of buiten (in uw buurt als het lekker weer is). Wanneer ik bij u thuis kom werken, is het belangrijk dat uw kind/puber in verband met loyaliteit niet het gevoel heeft dat iemand in huis mee kan luisteren en daardoor vrijuit met mij kan spreken. Ik kan daarom bijvoorbeeld mee naar de eigen slaapkamer of een andere aparte ruimte.
Hoeveel sessies er precies nodig zijn is afhankelijk van de hulpvraag en van het verloop van de sessies. Tijdens het kennismakings- en intakegesprek spreken we de frequentie af, bijvoorbeeld 1x per week of om de week. Vaak start ik met 4 à 5 sessies, waarna er een evaluatiegesprek plaats vindt. Dan besluiten we of we doorgaan of stoppen. Bij (langdurige) voortzetting vind ik het handig om telkens na een blok van 4 à 5 sessies een evaluatiegesprek te hebben. Na iedere sessie leggen uw kind/puber en ik kort samen aan u uit wat we gedaan hebben en waar extra aan gewerkt zal worden tot de volgende sessie. Bij jongeren vanaf 16 jaar heb ik wettelijke geheimhoudingsplicht, al zal ik in overleg zoveel mogelijk transparant werken.

Bij specialistische begeleiding op school (bijv. arrangement vanuit een samenwerkingsverband):

Oriëntatiegesprek
Wanneer u op zoek bent naar externe gespecialiseerde begeleiding voor en leerling/leerkracht, is het mogelijk een kort telefonisch oriëntatiegesprek te hebben. U kunt ervaren of het ‘klikt’, of mijn specialisme, werkwijze en energie u aanspreekt en of deze aan zal sluiten bij uw leerling/leerkracht. Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos.

Offerte
Wanneer u na het oriëntatiegesprek graag de externe gespecialiseerde begeleiding van mij wilt, zal ik op uw verzoek een offerte maken. Na schriftelijk akkoord van de offerte, zal een MDO/groot overleg/kennismakingsgesprek plaatsvinden, waarbij alle praktische zaken definitief afgesproken worden.

Traject
De externe gespecialiseerde begeleiding van mij zal, zoals afgesproken in de offerte, na beste kunnen uitgevoerd worden. Tussendoor probeer ik constant af te stemmen met betrokkenen. Bij beëindiging van het traject, wil ik graag nog even stil staan bij alle goede en fijne dingen gedurende het traject, maar óók bij alle mindere dingen, zodat ik daarvan kan leren.

Workshop of training voor leerkrachten/docenten:
Wanneer u op zoek bent naar een workshop of training voor (een deel van) het team van uw school, kunt u ook een oriënterend gesprek met mij hebben, om te kijken wat ik zou kunnen betekenen. De stappen zoals hierboven zullen vergelijkbaar zijn.
In overleg zal een workshop of training samengesteld worden .

Bij Reflexintegratie:

Oriëntatiegesprek
Wanneer u geïnteresseerd bent in een reflexintegratiebehandeling door mij, is het mogelijk een kort (telefonisch) oriëntatiegesprek te hebben. U kunt vragen stellen en ervaren of het ‘klikt’ en of mijn energie u aanspreekt. Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos.

Onderzoekafspraak
Wanneer u uw kind voor een reflexintegratiebehandeling aanmeld via de website (AANMELDFORMULIER REFLEXINTEGRATIEBEHANDELING), ontvangt u een vragenlijst, welke u ingevuld retour stuurt. Na ontvangst van de ingevulde vragenlijst wordt een onderzoekafspraak bij u thuis gepland, waarbij ik zal onderzoeken welke primitieve reflexen nog actief zijn. Dit onderzoek bestaat uit verschillende ‘simpele’ bewegingstestjes; sommige testjes zijn staand op de grond, sommige testjes juist liggend op mijn behandeltafel of op de grond als dat fijner is.

Als blijkt uit het onderzoek in combinatie met de analyse van de ingevulde vragenlijst dat er inderdaad nog primitieve reflexen actief zijn, kunt u op dat moment definitief besluiten om daadwerkelijk een traject te starten of toch niet. Uiteraard spreken we dan concreet af welke primitieve reflexen (en welke ‘problemen’) prioriteit hebben en mogelijk welke later aangepakt zullen worden. Er wordt een overeenkomst opgesteld, waaraan u zich dan ook verbindt.

Behandelingen
Ik kom in beginsel om de 2 à 3 weken bij u thuis met een mobiele behandeltafel, waarmee ik de behandelingen zal uitvoeren.
Tijdens de behandelingen worden er oefeningen uitgelegd en voorgedaan, zodat er thuis (door ouder(s) & kind samen) in de weken erna verder geoefend kan worden. Er dient daarom altijd een ouder(s) aanwezig te zijn tijdens de behandeling.
Zodra ouder(s) en kind de thuisoefeningen consequent en op de juiste manier oefenen en onder de knie krijgen, zal de frequentie afgeschaald kunnen worden naar behandelingen om de 3 à 4 weken.

Op de behandeltafel leer ik, door mijn fysieke aanrakingen en door mijn gestuurde bewegingen, het lichaam hoe het reflexpatroon behoort te bewegen, waarna het aangeleerde patroon zal volgen. De langzaam en bewust uitgevoerde bewegingspatronen dringen diep door tot in het primitieve brein (hersenstam), waar de reflexen opgeroepen worden.
De symptomen en klachten (‘problemen’), die hun oorzaak vinden in de nog actieve primitieve reflexen, zullen verdwijnen of verminderen bij voldoende herhaalde oefening.

Reflexintegratie vraagt, afhankelijk van hoeveel reflexen nog actief zijn, veel geduld en tijd. ‘Less is more’ is belangrijk, omdat het lijf vooral in de week/weken na een behandeling heftig kan reageren. U ontvangt hierover een ouderbrief waarin tijdelijke ‘bijwerkingen’ te lezen zijn. Een behandeltraject zal dus per actieve reflex zeker zo’n 3 maanden duren. Soms kunnen meerdere primitieve reflexen tegelijkertijd behandeld worden, met dezelfde oefening.

Reflexintegratie brengt door de passieve, subtiele lichaamseigen bewegingen ontspanning teweeg in heel het lichaam. Dit maakt dat juist de reflexintegratie ook uitermate geschikt is voor hele jonge kinderen.