Specialistische begeleiding & training aan jeugd, ouders en professionals op het gebied van gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling

WERKWIJZE

Vanaf 1 juni 2024 is mijn tijdelijke praktijkruimte aan de Groenestraat 294 in Nijmegen verhuisd naar een definitieve praktijkruimte aan de St. Annastraat 288 in Nijmegen, tegenover het Radboud ziekenhuis.

De afgelopen maanden heb ik tijdelijk een eigen (gedeelde) praktijkruimte uitgeprobeerd, nog niet wetende of ik dat echt fijn zou vinden. Ik werkte daarvoor al jaren ‘ambulant’, bij de mensen thuis dus. Maar als zzp’er ontdekte ik namelijk dat ik wel heel veel (onbetaalde) reistijd had, wat in loondienst natuurlijk niet zo’n groot ding is/was.
Hoewel ik het absoluut fijn vind om ook bij de mensen thuis te komen, is voor mij een eigen praktijkruimte wel beter haalbaar gebleken. Hierdoor ben ik op zoek gegaan naar een eigen definitieve ruimte, die ik dan ook niet hoef te delen met een ander.
Toch bied ik mijn cliënten de mogelijkheid dat ik, tegen extra betaling, wel bij hen thuis zal komen.

Bij individuele specialistische begeleiding (particulier):

Oriëntatiegesprek
Wanneer u geïnteresseerd bent in gespecialiseerde begeleiding door mij, is het mogelijk een kort (telefonisch) oriëntatiegesprek te hebben. U kunt ervaren of het ‘klikt’, of mijn werkwijze en energie u aanspreekt en of deze aan zal sluiten bij uw kind/puber. Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos.

Kennismakings– en intakegesprek
Mocht u kiezen voor een begeleidingstraject samen met mij voor uw kind/puber, dan starten we met een kennismakings- en intakegesprek, het liefst met beide ouders/verzorgers. Tijdens dit gesprek bespreken we wat er speelt en wat u en uw kind/puber graag willen bereiken. Als leidraad gebruiken we een door u, eventueel samen met uw puber, ingevuld aanmeldformulier SPECIALISTISCHE BEGELEIDING (particulier), ook elders op de site te vinden.

Sessies
Bij de sessies werk ik individueel met uw kind/puber in mijn praktijkruimte, zonder uw aanwezigheid. U kunt in de wachtruimte wachten. Wanneer ik bij u thuis kom werken, is het belangrijk dat uw kind/puber in verband met loyaliteit niet het gevoel heeft dat iemand in huis mee kan luisteren en daardoor vrijuit met mij kan spreken. Ik kan daarom bijvoorbeeld mee naar de eigen slaapkamer of een andere aparte ruimte.
Hoeveel sessies er precies nodig zijn is afhankelijk van de hulpvraag en van het verloop van de sessies. Over het algemeen zijn er 5 tot 10 sessies nodig voor ‘lichte’ hulpvragen.
Tijdens het kennismakings- en intakegesprek spreken we de frequentie af, bijvoorbeeld 1x per week of om de week.
Vaak merk ik dat een kind/puber zo’n 3 à 4 sessies nodig heeft om te wennen en zich daadwerkelijk open te kunnen stellen. Soms zijn daar toch meer sessies voor nodig.
Ik adviseer daarom dan ook vaak om in eerste instantie een pakket van 5 sessies te kiezen, als een soort startperiode, waarna er een evaluatiegesprek plaats vindt. Dan besluiten we of we doorgaan of stoppen.
Bij voortzetting vind ik het handig om telkens na een blok van 5 à 10 sessies een evaluatiegesprek te hebben.
Na iedere sessie leggen uw kind/puber en ik kort samen aan u uit wat we gedaan hebben en waar extra aan gewerkt/geoefend zal worden tot de volgende sessie. Bij jongeren vanaf 16 jaar heb ik wettelijke geheimhoudingsplicht, wat betekent dat ik inhoudelijk niets mag zeggen, al zal ik in overleg met uw puber zoveel mogelijk transparant werken.

Ambulante hulpverlening via gemeente

In principe gaat het op eenzelfde wijze als hierboven, echter de vergoeding (vooralsnog alleen PGB) moet door u bij uw eigen gemeente aangevraagd worden. Dit zult u hoogstwaarschijnlijk na het oriënterend gesprek of kennismakings- en intakegesprek doen. Het duurt echter lang (zo’n 8-10 weken), voordat u te horen krijgt of mijn begeleiding middels PGB vergoed wordt door de gemeente. De start zal daarom hoogstwaarschijnlijk ook pas later ingaan, tenzij u de kosten zelf betaald. Evaluatiegesprekken zullen in dit geval eens per 3 à 4 maanden plaatsvinden.

Bij specialistische begeleiding op school (bijv. arrangement vanuit een samenwerkingsverband):

Oriëntatiegesprek
Wanneer u op zoek bent naar externe gespecialiseerde begeleiding voor een leerling en/of leerkracht, is het mogelijk een kort telefonisch oriëntatiegesprek te hebben. U kunt ervaren of het ‘klikt’, of mijn specialisme, werkwijze en energie u aanspreekt en of deze aan zal sluiten bij uw leerling/leerkracht. Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos.

Offerte
Wanneer u na het oriëntatiegesprek graag de externe gespecialiseerde begeleiding van mij wilt, zal ik op uw verzoek een offerte maken. Na schriftelijk akkoord van de offerte, zal een MDO/groot overleg/kennismakingsgesprek plaatsvinden, waarbij alle praktische zaken definitief afgesproken worden.

Traject
De externe gespecialiseerde begeleiding van mij zal, zoals afgesproken in de offerte en met betrokkenen, met de beste bedoelingen uitgevoerd worden. Tussendoor probeer ik constant af te stemmen met betrokkenen. Bij beëindiging van het traject, wil ik graag nog even stil staan bij alle goede en fijne dingen gedurende het traject, maar óók bij alle mindere dingen, zodat ik daarvan kan leren.

Workshop, masterclass of training voor leerkrachten/docenten:
Wanneer u op zoek bent naar een workshop, masterclass of training voor (een deel van) het team van uw school, gericht op autisme, ADHD, angst, agressie, storend gedrag in de klas en reflexintegratie, kunt u ook een oriënterend gesprek met mij hebben, om te kijken wat ik zou kunnen betekenen. De stappen zoals hierboven zullen vergelijkbaar zijn.
In overleg zal een workshop, masterclass of training samengesteld worden. Mijn expertise voor een workshop, masterclass of training uit zich voornamelijk in kennisoverdracht, uitleg en praktische handelingen in het omgaan en sturen van het gedrag.

Bij Reflexintegratie:

Oriëntatiegesprek
Wanneer u geïnteresseerd bent in een reflexintegratiebehandeling door mij, is het mogelijk een kort (telefonisch) oriëntatiegesprek te hebben. U kunt vragen stellen en ervaren of het ‘klikt’ en of mijn energie u aanspreekt. Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos.

Onderzoekafspraak
Wanneer u uw kind voor een reflexintegratiebehandeling aanmeld via de website (aanmeldformulier REFLEXINTEGRATIE), ontvangt u een vragenlijst, welke u ingevuld retour stuurt. Na ontvangst van de ingevulde vragenlijst, zal ik deze analyseren en wordt een onderzoekafspraak in mijn praktijk gepland, waarbij ik zal onderzoeken welke primitieve reflexen nog actief zijn. Dit onderzoek bestaat uit verschillende ‘simpele’ bewegingstestjes; sommige testjes zijn staand op de grond, sommige testjes juist liggend op mijn behandelmatras/behandeltafel of op de grond als dat fijner is.

Als blijkt uit het onderzoek in combinatie met de analyse van de ingevulde vragenlijst dat er inderdaad nog primitieve reflexen actief zijn, kunt u op dat moment nog definitief besluiten om daadwerkelijk een traject te starten of toch niet. Uiteraard spreken we dan concreet af welke primitieve reflexen (en welke ‘problemen’) prioriteit hebben en mogelijk welke later aangepakt zullen worden. Er wordt een overeenkomst opgesteld, waaraan u zich dan ook verbindt. Ik probeer de overeenkomst van tevoren al naar u te sturen, zodat u deze al kunt lezen en u niet ‘overrompeld’ wordt. Ik houd daar namelijk zelf ook niet van.

Behandelingen
In beginsel zal om de 2 à 3 weken een afspraak ingepland worden voor de behandelingen.
Tijdens de behandelingen worden er oefeningen uitgelegd, voorgedaan en gecontroleerd, zodat er thuis (door ouder(s) & kind samen) in de weken erna verder geoefend kan worden. Er dient daarom altijd een ouder(s) aanwezig te zijn tijdens de behandeling.
Zodra ouder(s) en kind de thuisoefeningen consequent en op de juiste manier oefenen en onder de knie krijgen, zal de frequentie afgeschaald kunnen worden naar behandelingen om de 3 à 4 weken.

Op het behandelmatras/behandeltafel leer ik, door mijn fysieke aanrakingen en door mijn gestuurde bewegingen, het lichaam hoe het reflexpatroon behoort te bewegen, waarna het aangeleerde patroon zal volgen. De langzaam en bewust uitgevoerde bewegingspatronen dringen diep door tot in het primitieve brein (hersenstam), waar de reflexen opgeroepen worden.
De symptomen en klachten (‘problemen’), die hun oorzaak vinden in de nog actieve primitieve reflexen, zullen verdwijnen of verminderen bij voldoende herhaalde oefening.

Reflexintegratie vraagt, afhankelijk van hoeveel reflexen nog actief zijn, veel geduld en tijd. Vaak lijkt een actieve reflex na enkele behandelingen en thuisoefeningen al geïntegreerd te zijn en lijken de klachten al verminderd of verdwenen. Super fijn, maar te vroeg stoppen is niet wenselijk. Iedere actieve reflex heeft namelijk zeker zo’n 3 à 4 maanden nodig om op de juiste wijze te kunnen integreren. Hierdoor kies ik bewust voor een behandeltraject van tenminste 10 behandelingen, waarna telkens met 5 behandelingen verlengd kan worden.
Soms kunnen meerdere primitieve reflexen tegelijkertijd behandeld worden, met dezelfde oefening.

‘Less is more’ is belangrijk, omdat het lijf vooral in de week/weken na een behandeling heftig kan reageren en we natuurlijk het zenuwstelsel niet willen overbelasten. U ontvangt een ouderbrief waarin uitleg staat over mogelijke tijdelijke ‘bijwerkingen’.

Reflexintegratie brengt door de passieve, subtiele lichaamseigen bewegingen ontspanning teweeg in heel het lichaam. Dit maakt dat juist de reflexintegratie ook uitermate geschikt is voor hele jonge kinderen.