Specialistische begeleiding & training aan jeugd, ouders en professionals op het gebied van gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling

GESPECIALISEERDE BEGELEIDING

0 tot 18 biedt gespecialiseerde individuele (thuis)begeleiding aan kinderen en jongeren, ook wel ambulante hulpverlening geheten, die o.a. hulp kunnen gebruiken bij:

het omgaan met en begrijpen van hun eigen ‘stempel’ AD(H)D, autisme (ASS), hoogbegaafdheid (HB), hooggevoeligheid (HSP/HSS) en/of angst (wel of niet gediagnostiseerd)

het begrijpen waarom en het verminderen van boosheid of ander storend gedrag

het meer zelfvertrouwen krijgen

het verminderen van negatieve gedachten (fixed mindset)

het beter leren opkomen voor jezelf (weerbaarheid)

psycho-educatie

0 tot 18 biedt gespecialiseerde begeleiding aan kinderen, jongeren en hun leerkrachten/docenten, op school, vanuit een zogeheten ‘arrangement‘ (of variant) van het samenwerkingsverband, die o.a. hulp kunnen gebruiken bij:

met de moeilijkheden zoals hierboven beschreven bij de (thuis)begeleiding aan kinderen en jongeren

het beter meekomen en aansluiten in het onderwijssysteem op gedragsmatig en sociaal-emotioneel gebied

het begrijpen, ondertitelen en het verminderen van boosheid of ander storend gedrag in de klas

het voorkomen en verminderen van de ontwikkeling naar een ’thuiszitter’-situatie

0 tot 18 biedt óók gespecialiseerde begeleiding aan ouders (opvoedondersteuning) als uitgangspunt:
“Ouders zijn het dagelijkse voorbeeld voor hun kinderen en laten zien hoe het in het leven hoort”.

Voor (jonge) kinderen zijn hun ouders ‘de wereld’ en daarmee hartstikke ‘heilig’. Wat papa en mama zeggen is daarom (in de kinderjaren) de waarheid. Het gedrag wat u als ouder(s) laat zien, is dan automatisch óók hoe het hoort.

Maar weet u stiekem dat u eigenlijk ook wel ‘fouten’ maakt en wilt u dat uw kind niet dezelfde ‘fouten’ aanleert, maar u hebt geen idee hoe u dat aan kunt pakken, dan kan ik u daarbij helpen.

Of gedraagt en handelt u gewoon wel perfect 😜? Ook dan kunt u misschien toch wel even een periode worstelen met de opvoeding.

Met liefde wil en kan ik u helpen te begrijpen wat de verschillende fases waar uw kind doorheen gaat betekenen en hoe u weer in verbinding komt en blijft met uw kind/puber.

0 tot 18 biedt daarnaast óók gespecialiseerde begeleiding aan leerkrachten, met als uitgangspunt:
Een leerkracht weet héél veel, vanuit opleiding en ervaring, en werkt écht met en vanuit het hart, maar 20-30 kinderen constant volledig in de gaten houden lukt gewoonweg niemand“.

Inmiddels heb ik al met vele leerkrachten mogen werken en heb gezien dat ook zij geregeld worstelen of onhandig omgaan met moeilijk of lastig gedrag van hun leerlingen. Hoewel ze allemaal! unaniem 100% het beste voor iedere leerling willen, is het soms ook gewoon echt lastig.
Hierin kan 0 tot 18 een leerkracht helpen met een individueel traject, gericht op meer kennis, vaardigheden en bekwaamheid.
Daarnaast kan 0 tot 18 ook diverse workshops aan teams aanbieden, gericht op kennis en tools over gedrag en sociaal-emotioneel welbevinden. Neem vooral contact op om samen te kijken over welk onderwerp ik iets voor jullie school/leerkracht kan betekenen.