0 tot 18 Specialistische begeleiding & training aan jeugd, ouders en professionals op het gebied van gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling

TARIEVEN

Oriëntatiegesprek (telefonisch)kosteloos15 minuten
Kennismakings- en intakegesprek€65,-45-60 minuten
Pakket van 5 begeleidingssessies€325,-5x 45 minuten
Individuele sessie€ 70,-45 minuten
Extra tijd afgerond naar 15 minuten€17,50per 15 minuten
Evaluatiegesprek€65,-45 minuten
Verslaglegging op aanvraag €65,-
Gesprek met school of andere instantie/organisatie€17,50per 15 minuten
Observatie op school of andere organisatie€17,50per 15 minuten
Onderwijs Arrangement vanuit Samenwerkingsverband o.i.dper offerte
Online (coachings)consult, zonder traject*€17,50
excl btw
per 15 minuten
Onderzoekafspraak t.b.v. Reflexintegratie**€ 150,-60-90 minuten
Reflexintegratiebehandeling-pakket 5 sessies€ 350,-5x 45 minuten
Reflexintegratiebehandeling-pakket 10 sessies€ 680,-10x 45 minuten

Mijn diensten t.b.v. jeugdzorg en onderwijs aan kinderen tot 18 jaar zijn vrijgesteld van BTW. Daarbuiten betekent 21% btw bovenop mijn tarief.
Reiskosten per kilometer € 0,35 vanaf Mook.
U ontvangt de factuur na afloop of einde van de week van iedere sessie, of anders afgesproken, via e-mail.
Wanneer een sessie niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd. Afspraken die niet tijdig worden geannuleerd zullen in rekening worden gebracht
.

* Online(coachings)consult, zonder traject is bedoeld voor ouders en professionals die eenmalig of eens in de zoveel tijd even in gesprek willen, laagdrempelige hulp zoeken en/of mijn professionele visie willen weten e.d., om vervolgens met wat tips en tools weer verder te kunnen.
** Reflexintegratiebehandelingen kunnen ook toegepast worden op volwassenen, dus boven 18 jaar. Dat betekent dat er BTW bovenop de tarieven geteld moet worden.

Vergoedingen

Helaas ben ik vooralsnog nog geen gecontracteerde zorgaanbieder, wat betekent dat gemeenten niets vergoeden vanuit de Jeugdwet. Soms kan gespecialiseerde individuele begeleiding betaald worden uit het Persoonsgebonden Budget (PGB) of middels een zogeheten veegcontract. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw gemeente.

In de meeste gevallen wordt (kinder-/jongeren)coaching helaas niet vergoed. Voor informatie over mogelijke vergoedingen, kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Mocht uw zorgverzekeraar de kosten ook niet vergoeden, kunt u de begeleiding/coaching mogelijk opvoeren als bijzondere ziektekosten bij uw jaarlijkse belastingaangifte.