Specialistische begeleiding & training aan jeugd, ouders en professionals op het gebied van gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling

TARIEVEN

Oriëntatiegesprek (telefonisch)kosteloos15 minuten
Kennismakings- en intakegesprek€65,-45-60 minuten
Pakket van 5 begeleidingssessies€325,-5x 45 minuten
Individuele sessie€ 70,-45 minuten
Extra tijd afgerond naar 15 minuten€17,50per 15 minuten
Evaluatiegesprek€65,-45 minuten
Verslaglegging op aanvraag €65,-
Gesprek/observatie met school of andere instantie/organisatie€17,50per 15 minuten
Onderwijs Arrangement vanuit Samenwerkingsverband o.i.dper offerte
Online (coachings)consult, zonder traject*€17,50
excl btw
per 15 minuten
Onderzoekafspraak t.b.v. Reflexintegratie**€ 150,-60-90 minuten
Reflexintegratiebehandeling-pakket 5 sessies€ 350,-5x 45 minuten
Reflexintegratiebehandeling-pakket 10 sessies€ 680,-10x 45 minuten
MNRI® reflexintegratieprotocol ‘NeuroTactile Integration’ (voor kinderen)€70,-30-45 minuten
MNRI® reflexintegratieprotocol ‘NeuroTactile Integration’ (voor volwassenen)€140,-
excl btw
60-90 minuten
MNRI® reflexintegratieprotocol ‘Trauma and PTSD (stress) Recoveryt.z.t
Reistijd vanaf Mook, excl reiskosten
(bij geen gebruik praktijk Sint Annastraat 288, Nijmegen)
€17,50per 15 minuten

  • Mijn diensten t.b.v. jeugdzorg en onderwijs aan kinderen tot 18 jaar zijn vrijgesteld van BTW. Daarbuiten betekent 21% btw bovenop mijn tarief.
  • Reiskosten per kilometer € 0,35 vanaf Mook.
  • U ontvangt de factuur na afloop of einde van de week van iedere sessie, vóór de 1e of 6e reflexintegratiebehandeling of anders afgesproken, via e-mail.
  • Wanneer een sessie niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd. Afspraken die niet tijdig worden geannuleerd zullen in rekening worden gebracht, aangezien ik tijd vrijgehouden heb en niet meer kan invullen voor een ander kind/jongere.
  • * Online(coachings)consult, zonder traject is bedoeld voor ouders en professionals die eenmalig of eens in de zoveel tijd even in gesprek willen, laagdrempelige hulp zoeken en/of mijn professionele visie willen weten e.d., om vervolgens met wat tips en tools weer verder te kunnen.
  • ** Reflexintegratiebehandelingen kunnen ook toegepast worden op volwassenen, dus boven 18 jaar. Echter helaas betekent dat wel dat er BTW bovenop de tarieven geteld moet worden.

Vergoedingen

Helaas ben ik vooralsnog geen gecontracteerde jeugdzorgaanbieder ZIN (Zorg In Natura) bij een gemeente, wat betekent dat gemeenten niets vergoeden vanuit de Jeugdwet. Soms kan gespecialiseerde individuele begeleiding wel vergoed worden uit het Persoonsgebonden Budget (PGB) of middels een zogeheten veegcontract/maatwerkovereenkomst.
Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw gemeente.
Ik ben inmiddels wel bij gemeente Land van Cuijk geregistreerde PGB-zorgaanbieder.

In de meeste gevallen wordt (kinder-/jongeren)coaching helaas nergens vergoed.

Soms kan reflexintegratie therapie wel worden vergoed vanuit de zorgverzekeraar, onder de noemer alternatieve geneeswijzen. Vooralsnog ben ik ook nog geen gecontracteerde zorgverlener bij een zorgverzekeraar.
Voor informatie over mogelijke vergoedingen, kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Mocht uw zorgverzekeraar de kosten ook niet vergoeden, kunt u de begeleiding/coaching/reflexintegratie therapie mogelijk opvoeren als bijzondere ziektekosten bij uw jaarlijkse belastingaangifte.

Gemeenten en zorgverzekeraars maken het voor zzp’ers behoorlijk ingewikkeld om gecontracteerd te worden. Grotere organisaties zijn voor hen interessanter.
Mocht u via PGB specialistische begeleiding vergoed willen krijgen, zal ik uiteraard meedenken en meewerken om bij uw gemeente ook PGB-zorgaanbieder te kunnen worden.